LEO PANK ŠEVELPUNA

Spustili jsme první web Leo Panka Ševelpuny

Po mnohaletém mravenčím literárněhistorickém bádání dosáhla česká literární věda významného úspěchu. Podařilo se konečně v pravém slova smyslu publikovat (tedy zveřejnit) alespoň několik fragmentů z díla nejznámějšího zapomenutého básníka naší generace, Leo Panka Ševelpuny. V příštích dnech, měsících a letech hodlá náš badatelský tým zveřejňovat (tedy publikovat) na těchto stránkách verše, písňové texty i nahrávky L.P. Ševelpuny tak, jak bude pokračovat jejich postupné objevování a rekonstruování paleografickými i komparatistickými metodami. Věříme, že díky našemu počinu si cestu k ševelpunologii najdou i noví, mladí vědci, kteří svými budoucími objevy posunou náš obor zas o kus dál.

Děkujeme reklamní agentuře Logos a jejímu blogu o copywritingu Nejlepší copywriter za finanční podporu našich badatelských aktivit.

Ústav pro studium Leo Panka Ševelpuny

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+