LEO PANK ŠEVELPUNA

Účko

Ústav pro studium Leo Panka Ševelpuny (ÚPSLPŠ) uvádí Ševelpunovu vzpomínku na olomoucký U-klub v podání literárněvědné skupiny Nepřátelé. Příjemný poslech!

V šatně U-klubu nad ránem
Mi docházely síly
Ten rok jsem zrovna první ligu pil
Vydržel jsem to však jenom chvíli

Seděla tam taková maličká
Studentka hospodářské nauky
Hodně zasmušilá, hodně opilá
A pak všem řekla čauky

Obskurní bandy
Tam tenkrát hrály
Oslík a ovečka
Lidi se jich báli

A pak jsem někde spal a nevím kde
Dlouhou chodbou po lajně jsem kráčel
Deset let jak sůl v mlýnku se rozdrolí
Růži ve vlasech ti liják zmáčel

Můj život je plátno s malbou rozpitou
A čas z něho všechny tváře smývá
Ta malá holka z U-klubu, tak kdepak je?
Ač nad ránem, tak přesto se už stmívá

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+