LEO PANK ŠEVELPUNA

Pozitivní píseň

Chci být vaší slípkou, která snáší zlatá vejce
Odkrýt strašný komplot zednářů a Billa Gatese
Ukrást bohům oheň, prozářit jím každý kout
Navždy zbavit lidstvo jeho pout

Chci psát jenom písně, které mají jasný smysl
Vybízejí k tanci, osvěží a vzpruží mysl
Žádné temné obrazy, depky a tklivý bol
Tak jak nás to učil soudruh Štoll

Všem už nám je na nic z básníků
Kteří jenom planě láteří
Máme právo žádat muziku
Která svědčí naší páteři

Máme po krk bardů, kteří furt jen něco tepou
Shodli jsme se na tom s Frantou, Milošem i Pepou
Umění má sloužit lidu, to i Richard ví
A ne furt strkat pracky do rakví

Proč se mi však stále nedaří
Stvořit jasně pozitivní tón?
Možná bych měl zajít k lékaři
Abych měl hlas silný jako zvon

Doktor Milgram napojil mě elektrickým proudem
Od té doby je mi skvěle a jdu vždycky s proudem
Cimrman pak vysvětlil mi absolutní rým
Sloužím lidu a nikdy nemám rým
u

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+