LEO PANK ŠEVELPUNA

Jabloně a hvězdy

Noc mezi jabloněmi a hvězdami
Noc těch, kteří pohrdají smrtí
Kteří se vzdali šťastného pohodlí i domova
A vydali se dobýt smysl z nebezpečí

Jako dítě snil jsem, že se stanu jedním z nich
Teď ironií světa jsem se mezi nimi ocit
Užasle se ptám, Pane, řekni: Proč právě já?
Mám tu na ex vypít ten neskromně hořký kalich?

Řekni, proč právě já?

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+