LEO PANK ŠEVELPUNA

22

Dvaadvacítka, dvacet dva stupňů beztíže
Nápoj dávných světců, svaté Terezy i Jana od Kříže
Drink, kterej pil jsem u ségry a zapomněl jsem vnějšek
A zejtřek a to že jsem zapomněl na včerejšek

Stará paní balí králičí srdce do novin
Přísný rozklad světla, vodotrysk, pozdrav Georgu Traklovi
Světlo padá na její pomíjivou šíji
Se svatým číslem 22, rozkládám se a piji

Kdo vytrhl mě ze sna a poslal dlouhou cestou k životu?
Kdo při mě bude stát, až zcela opilý si lehnu u plotu?
Sedí vedle mne má ctnost, i má mravní nouze
Máš to ještě daleko. Já už jenom kousek…

Dvaadvacítka, dvacet dva stupňů beztíže
Nápoj dávných světců, svaté Terezy i Jana od Kříže
Drink, kterej pil jsem u ségry a zapomněl jsem vnějšek
A zejtřek a to že jsem zapomněl na včerejšek

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+