LEO PANK ŠEVELPUNA

SONET PRO TAJNOU LÁSKU

Tvé smaragdové oči
I na dálku září a žhnou
A když mě zastihne soumrak
Světlo mi přinesou

Tvůj křišťálový úsměv
Mé srdce rozvlní
A i přes hraniční hory
Štěstím mě naplní

Tvůj hlas a Tvoje dlaně
Děkuju Bohu za ně
Jak poklad je uschovám

I kdybych šel temným stínem
A těžkou vinou byl vinen
Přesto nebudu sám

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+