LEO PANK ŠEVELPUNA

Čtyřstopý ženský trochej č. 25

V rytmu německého techna
Líbala mne jedna slečna
A já, stará slibotechna
Hnal vše hned do nekonečna

Nekonečnou chtěl jsem lásku
Nekonečné štěstí slíbil
Svoboden a bez závazků
Čím jsem se jí jenom líbil?

Příliš mladý, příliš hloupý
V příliš hrozném oblečení
Na emoce příliš skoupý
Zmizela a nikde není

Zmizela, jak všechno mizí
Možná zpět do mysli Boží
Do té pokladnice ryzí
V níž vše jsoucí hlavu složí

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+