LEO PANK ŠEVELPUNA

Pelikán

(Prolog
Jednou takhle letěl pelikán
Nikdo neví odkud ani kam
Bylo z toho velké mrzení
Z něhož syžet naší písně pramení)

Dějinného velikána
Potřísnil trus pelikána
Třikrát většího než vrána
To je rána, to je rána

Je hrozné, jak pelikáni
Kálí nám na velikány
Beztrestně jsou pelikány
Ostouzeni velikáni

Kdybych já byl velikánem
Zatočil bych se s pelikánem
Olovo, hřeb nebo kámen
S opeřencem byl by ámen

Pojďme dostat z rodných lánů
Zlou agresi pelikánů
Přestaňme být tupé laně
Flus na dlaně a hrrr na ně

Píše to už Rámajána
Pozor dej na pelikána!
Zopakujme v cukuletu
Co ten pták způsobil světu:

Dějinného velikána
Potřísnil trus pelikána
Třikrát většího než vrána
To je rána, to je rána

Je hrozné, jak pelikáni
Kálí nám na velikány
Beztrestně jsou pelikány
Ostouzeni velikáni

Kdybych já byl velikánem
Zatočil bych se s pelikánem
Olovo, hřeb nebo kámen
S opeřencem byl by ámen

Pojďme dostat z rodných lánů
Zlou agresi pelikánů
Přestaňme být tupé laně
Flus na dlaně a hrrr na ně

Píše to už Rámajána
Pozor dej na pelikána!
Zopakujme v cukuletu
Co ten pták způsobil světu:

Dějinného velikána
Potřísnil trus pelikána
Třikrát většího než vrána
To je rána, to je rána

(Ad inf.)

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+