LEO PANK ŠEVELPUNA

Budu Ti číst básně

Svlékni se a já Ti budu číst básně
Budu Ti číst Gellnera, abych Tě pořádně nažhavil
Budu Ti číst Rimbauda, abych Tě rozechvěl vzrušením
Budu Ti číst Holana, abys dostala závrať a přitiskla se ke mně
Budu Ti číst Diviše, abys při té chladné kráse zatoužila po objetí
Budu Ti číst Baudelaira, abych Tě opil
Budu Ti číst Fryntu, abych Tě rozesmál
Budu Ti číst Préverta, abych Ti zamotal hlavu
Budu Ti číst Kabeše, abych Tě dojal
Budu Ti číst Ginsberga, abys vystoupala do nirvány
Budu Ti číst Blakea, Havlíčka, Nerudu, Erbena
A když budeš zlobit, tak Mirka Floriana

Budu Ti číst pozdního Seiferta, abych Tě ohromil svou moudrostí
Budu Ti číst Skácela, abych pohladil Tvou krvácející duši

A nakonec Ti, má lásko, budu číst sebe
Ale to už beze slov, protože má ústa budou zadaná

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+