LEO PANK ŠEVELPUNA

Úmrtní list (Eschatologické blues)

Jen si trochu zdřímneš
A doktor už ti vystavuje úmrtní list
Jen si trochu zdřímneš
A doktor už ti vystavuje úmrtní list
A už koukáš udiveně z Cháronovy loďky
„Vždyť já jsem se, Kristepane, vlastně vůbec nechtěl svízt!“

Až se trochu rozkoukáš, tak spatříš
Stíny zemřelých jak postávaj na březích
Až se trochu rozkoukáš, tak spatříš
Stíny nesmělých zemřelých jak postávaj na březích
Všechny ty tváře už jsi předtím někde viděl
Vesměs v barvitějších příbězích

To je ten kluk, co jsi ho prásknul
To je holka, který tenkrát zahnul jsi
To je ten kluk, co jsi ho prásknul
To je holka, který tenkrát zahnul jsi
Není to zrovna ideální místo pro shledání
A navíc tu maj teda hrozně divný zmutovaný psy

Možná jsi měl vostrý lokty
A možná i dost tvrdý kramfleky
Možnás měl tam nahoře vostrý lokty
A možná mimořádně tvrdý kramfleky
Buď jak buď, teď už jsi tady dole v pekle
A tvoji nejbližší tu s tebou budou na věky

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+