LEO PANK ŠEVELPUNA

Zlořečená Evropská unie!

Zlořečená Evropská unie!
Ty, jež saháš svou špinavou prackou na naši posvátnou zem!
Ty, jež jsi naplila do tváře našeho práva na sebeurčení!
Ty, jež jsi utrousila své lejno na bílé roucho naší národní hrdosti!
Ty, jež jsi našim kojícím matkám a pracujícím otcům vyrvala z upracovaných rukou nakonec i to úplně nejcennější…

Pomazánkové máslo a tuzemský rum!!!

© 2024 Leo Pank Ševelpuna Google+