LEO PANK ŠEVELPUNA

K rozvratu společnosti muslimy nepotřebujeme. Vystačíme si sami

„Zrádce“ Halík, „kolaborant“ Miller, „seznamy  vlastizrádců“. To nejsou citáty z Rudého práva 50. let 20. století, ale z FB stránky neziskové organizace roku 2015.

Propagandistická grafika z webu IVCRN.cz. Alternativní pravopis i zjevný anachronismus  nechávám bez úprav i komentáře.

Propagandistická grafika z webu IVCRN.cz. Alternativní pravopis i zjevný anachronismus nechávám bez úprav a komentáře.

Islámský terorismus je hrozná věc. Imigrace z blízkovýchodních zemí či Afriky může Evropě i ČR přinést skutečně vážné problémy. Pravděpodobně jdeme vstříc nepříliš radostným událostem a já nemám v plánu stát s vlaječkou u silnice a nadšeně jim mávat v ústrety. Tím se liším od sluníčkářů.

Bezesporu bychom měli pracovat na strategiích, jak se těmto hrozbám bránit. Systematicky, věcně, racionálně. Abychom byli připraveni podniknout patřičné kroky, až tyto hrozby nadejdou. Či ještě lépe, aby k nim vůbec nedošlo. Pokud to bude v našich silách.

Co nás v tuto chvíli skutečně ohrožuje?

Každý mi ale snad dá za pravdu, že důležitější je bránit se těm hrozbám, které nás ohrožují právě teď. Pokud se totiž těmto hrozbám neubráníme, jakékoli budoucí kroky proti jakýmkoli budoucím hrozbám budou tak jako tak zbytečné.

Co nás tedy ohrožuje všechny do jednoho a právě v tuto chvíli? Je to tolerance k nedodržování zákona. Vůbec nemluvím o nějaké slušnosti, etice, racionalitě. Mluvím o tom zcela elementárním minimu morálky, kterému říkáme zákon. Je sice smutné, že se společnosti nedaří vynutit na všech dodržování principů slušnosti a etiky. Ale tak tomu bylo vždy. Jestliže se ale nedaří vynutit ani dodržování zákona, je něco od základů špatně.

Zákon nás mimo jiné chrání před těmi, kteří to s námi nemyslí dobře. A pokud tolerujeme nezákonné, či dokonce trestné jednání, ti, kdo to s námi nemyslí dobře (anebo myslí, ale bohužel vycházejí ze špatných premis, takže to s námi navzdory dobrým úmyslům ve skutečnosti a možná i nevědomě myslí špatně) nad námi rázem získávají moc. Postupně nám mohou udělat velmi kruté věci. A mohou to udělat komukoli z nás.

Zákon má naši společnost chránit před eskalací nenávisti. Před hrůzami, které svět postihly ve 20. století. Kdykoli se něčí jednání ocitá za jeho hranicí, je tu velmi vážný důvod k obavám.

Jednání IVCRN v konfrontaci s českou legislativou

Krystalický příklad takového zjevně sporného jednání představuje nezisková organizace Islám v České republice nechceme (IVCRN.CZ). Když se podíváme na web, Facebook i prostý název tohoto hnutí, je zcela evidentní, že aktivity IVCRN korespondují se skutky definovanými v § 403 trestního zákoníku:

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.

Aktivity IVRCN větší či menší měrou odpovídají také skutkům definovaným v § 356 trestního zákoníku:
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Nepodněcuje snad IVCRN veřejně k nenávisti vůči islámu a nevyzývá k omezování práv jeho vyznavačů? Výslovně to je formulováno v tomto textu: http://www.ivcrn.cz/blok-proti-islamu-bpi//. Zde se zcela otevřeně tvrdí, že neexistuje hranice mezi extremismem a umírněným islámem, a proto je třeba bojovat proti islámu jako takovému.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Nepáchají představitelé IVCRN tyto činy „veřejně přístupnou počítačovou sítí“? A netvoří tito lidé organizovanou skupinu?

Organizovaná skupina vyznávající dogmatickou ideologii

Řada příspěvků na facebookové stránce IVCRN otevřeně podněcuje k nenávisti k islámu. Web IVCRN obsahuje množství z kontextu vytržených zpráv podněcujících k nenávisti k islámu. Obsahuje také stránku s přehledem mešit v ČR s výzvou, aby uživatelé webu hlásili další. Pod logem s přeškrtnutou mešitou to má zcela jednoznačně nenávistný význam. Na stránce „Nábor“ najdeme následující text, který demonstruje míru expanzivnosti a organizovanosti IVCRN:

Potřebujeme nové síly na spoustu různých činností, například:
-založení místní organizace IVČRN
-spravování jejího facebookového profilu
-pomoc s aktuálními kampaněmi a akcemi
-dodávání obsahu na web
-překlady článků “z” a “do” anglického jazyka
-monitoring médií o islámu a věcí s ním souvisejících
-grafika
-právní a bezpečnostní poradenství
-distributory letáků, lepiče samolepek apod.
-sdílení a šíření informací na netu i mimo něj.
-pomozte nám při kampaních
-propagace – jak a co propagovat?
-pomozte najít další zájemce.
-pomozte nám doplnit naše evidence mešit a modliteben, seznam prodejců halal atp.
-pomozte nám sehnat finanční prostředky
-vlastní nápady

Lokální divize IVČRN – přidejte se nebo pomozte založit nové! 
V jednotě je síla.

Je zřejmé, že IVCRN není už jenom hnutí. Je to organizovaná skupina s přísně dogmatickou ideologií, zřetelnou ambicí ovládnout co největší část (minimálně) elektronického mediálního prostoru a velmi agresivně verbující do svých řad další členy.

Mimochodem, je to naprosto šokující. A jestliže si sami představitelé IVCRN stěžují, že jim média a politici nevěnují dostatečnou pozornost, je jim třeba dát za pravdu. A když ne politici a média, tak alespoň Policie ČR.

Abychom byli zcela spravedliví, některá média už na praktiky IVCRN.cz upozornila. Třeba Stream v Maryškových „Zprávách“. Jiří Maryško zároveň jasně dokazuje, že odpor k ideologii IVCRN.cz se absolutně nekryje s jakoukoli politickou korektností:

 

Techniky umlčování odpůrců: zastrašování a diskreditace

Z toho nejobecnějšího hlediska není přitom podstatné, že na webu ICVRN se vyskytuje štítek „kolaboranti“, jímž je označen mj. rektor Palackého univerzity v Olomouci Jaroslav Miller. Není podstatné, že u profesora Halíka je uvedena poznámka „zrádce promluvil“. Není podstatné, že dikce webu i Facebooku IVCRN nesmírně silně připomíná dikci Rudého práva či Völkischer Beobachter se vší tou snahou za každou cenu démonizovat abstraktního nepřítele (abstraktního kapitalistu, abstraktního žida, abstraktního muslima). Není podstatné, že správci facebookové stránky IVCRN ponechávají na zdi komentáře otevřeně vyzývající k násilí na muslimech a „jejich stoupencích“, aniž by je smazali, anebo se od nich alespoň výslovně distancovali.

Vasen

Printscreen z FB stránky IVCRN.cz

Není podstatné, že doktrína IVCRN je zcela ukázkovou totalitní ideologií s černobílým viděním světa a jednoduchým receptem na spásu. Není podstatné, že komunikace a způsob organizace IVCRN působí tak, jako by někdo přenesl fungování Kominterny a NSDAP do digitálního věku. A není konečně ani tak podstatné, že admin jedné regionální FB stránky IVCRN vyzývá ostatní členy hnutí k tomu, aby si poznamenávali jména těch, kdo souhlasí s islamizací Čech, že se jednou budou hodit, až budou dotyční souzeni za vlastizradu:

Usti

To všechno jsou velmi bolestivé a těžko pochopitelné věci. Ale nejsou podstatné. Jsou to jen doprovodné fenomény dogmatického základu IVCRN. Ve svém součtu jsou nicméně tyto „nepodstatné“ jevy značně znepokojivé, neboť fungují jako velmi účinné techniky zastrašování. Ve svém součtu říkají: „Nevystupujte proti nám, nebo z vás taky uděláme zrádce, kolaboranty či emoční trosky!“ A zatímco takový Tomáš Halík nebo Jaroslav Miller se nad takové útoky jistě dokáží povznést, pro obyčejného člověka mohou být nejen nepříjemné, ale i skutečně ohrožující.

Přesto by nám strach neměl zabránit formulovat to, co je zřejmé a prokazatelné. Hnutí IVCRN otevřeně, systematicky, organizovaně a s pomocí masových médií podněcuje k náboženské nenávisti, což je v České republice trestný čin. Lze doložit desítkami citátů, že představitelé IVCRN nebojují pouze proti islámským extrémistům, džihádistům či teroristům, ale proti islámu jako takovému, který označují za totalitní ideologii, aniž by se však při tomto tvrzení opírali o konsensus odborníků, kteří jsou k tomu kompetentní (čímž IVCRN mimochodem dokazuje, že je samo ideologií).

Takové jednání je společensky nesmírně nebezpečné. Je to vlastně docela velký paradox. Jednou možná skutečně nebude v naší zemi kvůli muslimským přistěhovalcům bezpečno. Možná. Ale dnes tu už fakticky nebezpečno je – a to kvůli hnutím jako IVCRN. To, co dnes IVCRN dělá rektorovi Millerovi či profesorovi Halíkovi, může příště udělat každému z nás. A ještě mnohem horší věci. Kdybychom trpěli nedostatkem představivosti, v historii najdeme mnoho velmi ilustrativních paralel.

Propagandistická grafika z webu IVCRN.cz. Docela hezký příklad nenávistné rétoriky. Alternativní typografii nechávám beze změny.

Propagandistická grafika z webu IVCRN.cz. Vidíme na ní, kde hnutí čerpalo inspiraci pro své seznamy vlastizrádců. Uvidíme, zda se bude inspirovat také „sekyrou a ohněm“. Alternativní typografii a pravopis nechávám beze změny.

Buďme ale optimisté. Třeba hlavní představitelé IVCRN pochopí, v čem spočívá  ideologičnost jejich doktríny a proč je nepřijatelná. Možná také pochopí, jak moc je jejich hnutí poškozováno tím, že se dostatečně jasně nedistancuje od primitivní xenofobie, jakkoli docent Konvička tvrdí opak. Dokud je web a Facebook IVCRN plný nenávistných a otevřeně agresivních textů, prostor pro dialog se značně zužuje. Možná se pak také mé obavy z toho, že se nám zde za tiché tolerance úřadů zrodila nová dogmatická ideologie, ukáží jako zcela liché. Moc bych si to přál.

Poznámka 1

Dogmatickou ideologií míním takovou doktrínu, která bez přísného vědeckého dokazování předkládá určité teze, o nichž nehodlá diskutovat. Tyto teze chce prosadit do fungování společnosti bez ohledu na platnou legislativu a zdravý rozum. Vůči těm, kdo s tezemi dané ideologie nesouhlasí, jsou uplatňovány techniky zastrašování a diskreditace. V pokročilých stádiích pak eliminace.

IVCRN většinu těchto vlastností přisuzuje islámu a má bezpochyby pravdu. Hranice mezi náboženstvím a ideologií je velmi tenká. Jeden rozdíl tady ale je. Náboženství může, ale nemusí nabývat podoby fanatismu. Ideologie jsou fanatické vždy. Bojovat proti islámskému fanatismu jiným fanatismem je absurdní a nesmírně nebezpečné. Spirála nenávisti může vyústit až do zcela nesmyslné občanské války, kde na jedné straně budou stát ateističtí fanatici, a na druhé nikoli muslimové (neboť těch je u nás hrstka), ale spíš liberálové v širokém smyslu slova (včetně tzv. sluníčkářů).  K rozvratu naší společnosti, jak vidíte, vůbec nepotřebujeme muslimy. Vystačíme si sami.

Poznámka 2

Martin Konvička, zakladatel IVCRN, je přírodní vědec. Jistě ví, jak náročný a zdlouhavý je proces, který vede k tomu, že je nějaké tvrzení ve vědě uznáno za pravdivé. Totéž samozřejmě platí nejen v přírodních, ale i společenských vědách. Čím závažnější tvrzení, tím rozsáhlejším dokazováním a širším konsensem musí být podpořeno. Je příznačné, že jsem dogmatické teze o zhoubnosti islámu slyšel pronášet mnohé přírodní vědce, kteří jsou ve věcech religionistiky, práva či politologie laiky. Ale ani jednoho religionistu, jejichž soud by zde bezpochyby měl být brán za relevantní. Tím netvrdím, že takové názory někteří religionisté nezastávají. Pouze jsem je neslyšel. Ale i já jsem koneckonců jen laik, proto bych stejně správnost takových tvrzení nedokázal adekvátně posoudit.

Jediné, co by dávalo smysl, by byla mezinárodní multidisciplinární komise, která by prozkoumala islám diachronně i synchronně ve všech jeho podobách a ritech a vydala pak závazné stanovisko týkající se jeho škodlivosti. Pokud by byl uznán za škodlivý, mohl by být zakázán podobně jako nacismus. Pravděpodobně by to vedlo k rozdělení světa a světové válce, která by pravděpodobně ukončila existenci druhu homo sapiens…

V každém případě, dokud neexistují výsledky takového multidisciplinárního zkoumání, zůstávají jakékoli teze vyzývající k zákazu islámu pouhou ideologií srovnatelnou s ideologií džihádistů.

Poznámka 3

Tuším, že tak jako každý, kdo s názory IVCRN nesouhlasí, budu jeho přívrženci (či komunikačními specialisty) označen za kolaboranta, zrádce, placeného přisluhovače islamistů, nebo naivního pravdoláskaře. A tuším také, že je zcela zbytečné se snažit tomu nějak bránit. Přesto jen alespoň pro pořádek uvedu základní fakta:

  • Mám strach z islámských teroristů – stejně jako každý rozumný člověk.
  • ISIL považuji za zrůdnou organizaci a fandím všem bojovníkům proti ní, zejména kurdským pešmergům (což jsou shodou okolností také muslimové).
  • Nejsem veden doktrínou politické korektnosti. Domnívám se, že islám smí být kritizován jako jakýkoli jiný společenský jev. Jedna věc je ale kritika a druhá vzbuzování nenávisti a strachu z pozice úplně stejně jednostranné ideologie.
  • S řadou muslimů jsem se poznal v době studií. Nikdo z nich se mě nikdy nepokusil zabít ani obrátit na islám. Mnohem tvrdší ideologickou lekci jsem dostal od svých známých z řad evangelíků, katolíků či ateistů.
  • Nejsem vyznavačem islámu. Jsem vlažný evangelík a je mi odporný fanatismus ve všech svých podobách lhostejno jaké provenience – protestnatský, katolický, islámský, nacionalistický, ekologický, scientistický, ateistický…
  • Nevidím naprosto žádný prospěch, který by mi měl plynout z toho, že vystupuji proti anti-islámské ideologii. Naopak to má pro mě jen samá negativa.
  • Rozumím tomu, že obyčejní lidé mají strach z přílivu imigrantů i z islámských radikálů. Rozumím i jejich averzi vůči politikům, EU či humanistům odtrženým od reality. Jedno je však jisté. Na všechny ideologie v dějinách, které nabízely jednoduché pravdy a recepty, zatím nejvíc doplatili právě obyčejní lidé. Dnes prý není ostrá hranice mezi umírněným islámem a extrémním islámem. Zítra se možná smaže hranice i mezi muslimy a zbytkem společnosti a každý, kdo nebude souhlasit s doktrínou anti-islamismu, může být označen za latentního muslima a zbaven svých občanských práv. Můžu to být já, ale můžete to být i vy. Chladit si rozpálenou žáhu aplikací nenávistné ideologie může být smrtící medicína.

Nevěřím v nebe ani peklo. Všechno, co máme na srdci, si musíme stihnout vyříkat ještě tady na Zemi. Proto jsem napsal a zveřejnil tento článek, ačkoli jsem si vědom všech rizik, která z toho plynou. Kdyby mě totiž zítra zabil islámský terorista, fanatický anti-islamista, nenávistný puritánský luterán nebo třeba opilý traktorista, už bych nikdy nedostal příležitost svůj názor vyslovit.

Děkuji ÚPSLPŠ za to, že mi na svém webu poskytl prostor k publikování této úvahy.
Pavel Šenkapoun

© 2019 Leo Pank Ševelpuna Google+