LEO PANK ŠEVELPUNA

Islám není islám, Hitler nebyl Evropan, proč za komančů bylo líp a jak studiem entomologie spasit svět

Ve společnosti sílí nenávist. Kdosi vytváří nepravdivé štvavé zprávy a není za to trestán. Kdosi používá logicky zcela neudržitelné argumenty a vůbec nezáleží na tom, že to je jinak exaktní vědec. Někteří lidé začali zase lačnit po krvi. Po moci. Po obojím. Svět by byl lepší, kdyby se entomolog držel svých brouků, programátor svého PHP, podnikatel svého byznysu. Ale už se to rozjelo a nejde to vzít zpět. Nezbývá než trpělivě uvádět věci na pravou míru a doufat, že v lidech je víc rozumu než autodestrukce.

Scarabeidi

Nejpodivnější ze všech argumentů, který slýchávám od lidí agresivně požadujících zákaz islámu a zbavení náboženských liberálů občanských práv, zní nějak následovně.

Ve jménu islámu jsou páchána strašná zvěrstva. Jsou vražděny děti, znásilňovány ženy, mučeni bezvěrci. Neděje se tak ale proto, že se islámu chopili fanatici a zločinci. Děje se tak proto, že islám je agresivní a zločinné náboženství ve své podstatě. Korán je kniha plná agrese, ergo islám je náboženství plné agrese, ergo všichni muslimové jsou lidé plní agrese. Tvrdit, že islám může být láskyplný a mírumilovný by znamenalo stejný nesmysl, jako tvrdit, že islám není islám.

Velmi významný latinský překlad bible zvaný Vulgata.

Velmi významný latinský překlad bible zvaný Vulgata.

Zní to přesvědčivě. A lidé, kteří by rádi ukázali prstem na jasně definovaného nepřítele, tomu tleskají. Já však musím položit stejnou otázku, jakou kladu fanatickým křesťanům, kteří tvrdí, že homosexualita nebo předmanželský sex je hřích. Když se ptám proč, odpovídají „Protože to je v bibli“. A já se ptám: „A v kterém překladu bible? V Pavlíkově? Nebo jste snad četli Český katolický překlad? Jeruzalémskou bibli? Slovo na cestu? Revidovanou kralickou bibli? Českou studijní bibli? Bibli 21? Český ekumenický překlad? Karafiátovu revizi kralického překladu? Přikláníte se k interpretacím založeným na IBS nebo WBT? Nebo jste snad četli anglickou elektronickou verzi NET Bible? Či snad jste šli dále do historie a četli bibli svatováclavskou či původní redakci bible kralické? Anebo jste vzdělanci a sáhli jste po zásadním latinském překladu Vulgata? Případně jste ještě větší vzdělanci a četli jste Septuagintu ve staré řečtině?

Korán ve zlých rukou plodí zlo. Bible a Původ druhů taky

Zdá se, že to je jen jakási technická a nepodstatná záležitost. Ale není. Náboženské texty judaismu, křesťanství a islámu mají tisíciletou tradici. Vznikaly v určité době, v určitém historickém kontextu, odpovídaly na určité konkrétní potřeby tehdejších lidí. Každý překlad je pokusem překladatele či spíše celého týmu překladatelů vtisknout těmto textům smysl srozumitelný jejich současníkům. Je to určitá interpretace.

Ale to ještě není vše. Náboženské texty mají mnoho vrstev a historicky plnily mnoho funkcí. A tak i když zůstává litera stejná (stejný překlad či stejná edice), lze text interpretovat mnoha způsoby. Lze akcentovat různé vrstvy a funkce textu, nebo od nich naopak zcela abstrahovat. Co do svého znění identický text pak může být jedním duchovním vůdcem vykládán tak, a druhým zcela naopak.

Máme tedy různé redakce náboženských textů, různé překlady a navíc ještě různé výklady různých duchovních autorit, kterým konečně každý věřící (či nevěřící) může rozumět různým způsobem. Je tedy zcela absurdním nesmyslem odvolávat se při racionální argumentaci na text bible nebo koránu. Dělají to zpravidla fanatici, ať už náboženští, nebo třeba anti-náboženští. Není žádný text bible, není žádný text koránu. Jsou jen různé překlady, výklady a jejich čtenáři a posluchači. Biblí a koránů je tolik, kolik je čtenářů. A když tito čtenáři nejsou dobrými lidmi, jejich činy konané ve jménu dané četby taky nebudou dobré. Ale to platí i pro čtenáře jiných knih. Alfred Rosenberg z Darwinova Původu druhů také vyvodil nepěkné myšlenky, třebaže sama kniha je převratná.
Charles Robert Darwin by John Collier

Vyvozovat tedy z textu koránu či jakékoli jiné náboženské knihy cokoli o povaze celého náboženství či jeho vyznavačů je zcela nesmyslné.

Stejně tak je samozřejmě nesmyslné vyvozovat z činů nějaké náboženské skupiny, církve či teokratického státu cokoli o obecné povaze daného náboženství.

Přesto mnoho zfanatizovaných lidí dnes křičí: „Náboženství je zlo. Katolíci zabili miliony lidí, protestanti taky, muslimové rovněž. Musíme náboženství zakázat. A kdo se nebude chtít podřídit, bude zbaven práv.“

Ano, je pravda, že ve jménu náboženství byly a bohužel stále jsou páchány hrozné činy. Přesto bychom neměli zapomínat, že nejvíce mrtvých v dějinách mají na svědomí ateistické ideologie – nacismus a komunismus. Pokud bychom se tedy měli řídit touto logikou, pak bychom měli požadovat také zbavení práv všech ateistů. Co kdyby jim zase ruplo v bedně?

Cítíte, jak je to všechno nesmyslné? Je nesmyslné tvrdit, že podstatou islámu je agrese. A ještě nesmyslnější, že všichni muslimové jsou potenciální agresoři. Pro některé interpretace islámu to jistě platí, pro některé muslimy rovněž. A taky pro ateisty, scientisty nebo zahrádkáře. Ale rozhodně ne pro všechny.

Absurditu takového počínání si uvědomíme třeba při následujícím modelovém příkladu. Představte si, že by nějaká extrémistická politická frakce v Izraeli požadovala totální válku proti ČR s odkazem na to, že naše země přece leží v Evropě a Hitler byl přece taky Evropan. Zní vám to nesmyslně? Ano, je to nesmyslné. Úplně stejně jako povolávání všech muslimů k odpovědnosti za činy Al Kaidy, Boko Haram nebo Islámského státu. Včetně Kurdů, kteří proti ISIS bojují, včetně indických či malajských muslimů. Když se obyčejný muslim snaží vysvětlovat, že počínání ISIS nemá s jeho náboženstvím nic společného, anti-islamisté na něj posměšně pokřikují: „Jasně, a islám není islám, že jo.“

Nepřejte si, abychom se někdy dostali do situace, kdy bychom jako Evropané museli skládat účty za zločiny nějakých jiných Evropanů, s nimiž nemáme co do činění. Možná by na nás naši fanatičtí nepřátelé taky pokřikovali: „Jasně, a Hitler nebyl Evropan, že jo.“

Vraťte nám nepřítele, na nějž se dá dobře ukázat!

Zejména jednu věc jsem nedokázal dlouho pochopit. Proč někteří lidé tak moc potřebují obvinit celé náboženství? Proč nechtějí bojovat proti skutečnému zlu islámského terorismu a vytvářejí imaginární zlo islámu? Rozuměl bych tomu u nevzdělaných lidí. Ale často jsou to inženýři, doktoři, docenti. Proč?

Snad za to můžou krizová léta, otřesení společnosti, potřeba najít obětního beránka, který za to všechno může. Ale možná ještě spíš je na vině situace po konci studené války, kdy se najednou hranice mezi „dobrem a zlem“ tak nějak divně rozostřila.

Třeba pro nás v ČR to bylo před rokem 1989 všechno průzračně jasné. Měli jsme svou nenáviděnou vrchnost – komunistickou stranu, ruské okupanty, estébáky, kariérní svině. Na vrchnost jsme mohli doma či u piva relativně svobodně nadávat a zároveň na ni nenápadně přesouvat odpovědnost za naši vlastní životní mizérii. Nenáviděná vrchnost nás ale neohrožovala existenčně. Nechávala nás žít. Neměli jsme sice skoro nic, ale měli jsme klid. Žili jsme.

Ve svobodné společnosti je to všechno daleko komplikovanější. Na vrchnost sice můžeme nadávat zcela otevřeně, ale ani to nás nezbaví našeho vzteku na to, že nám tato vrchnost nic negarantuje. Jsme jako prach ve větru. Z práce nás můžou kdykoli vyhodit. Naše firma může kdykoli zkrachovat. Přes otevřené hranice k nám může kdokoli vlézt. Co je vlastně lepší? Totalitní nesvoboda, ale klid? Nebo pluralitní svoboda, ale nejistota?

Už v 90. letech zpíval Jiří Dědeček „Vraťte nám nepřítele“. Lidé potřebují nepřátele. A já už tomu začínám rozumět. Problém s islámským teroristou je ten, že ho nepoznáte. Mazaně se ukrývá. Nelze na něj ukázat prstem, dokud se někde neodpálí. A vlastně ani potom ne, že ano… To není žádný pořádný nepřítel.

Ale muslimové obecně, to je jiná. Na muslimy ukázat lze. Lze je jasně oddělit od stáda. Lze před nimi zavřít hranice. Lze je eliminovat. Lze eliminovat i všechny ty, kdo s touto eliminací nesouhlasí. A tím se nám zpátky vrací totalitní nesvoboda. To, co nám tak chybělo, je zpět. Haleluja! Sice nesvoboda, ale klid a bezpečí. Za železnou oponou či vysokou zdí. A ani se nemusíme podrobit hloupým komoušům. Stačí přísahat na sbírku brouků vzdělaného a dobrotivého pana docenta.

Jenom… Co takhle trochu logiky? Připusťme, že jsou všichni muslimové skutečně tak agresivní a fanatičtí. Jsou jich skoro dvě miliardy. Jak se asi zachovají, až jeden malý pidi stát začne eliminovat jejich souvěrce? Tipnul bych si, že se hodně moc naštvou. A dost možná utvoří spojeneckou ligu na ochranu svých bratří v Aláhu. Mají entomologové nějaký plán B, až na nás potáhne miliardová armáda zfanatizovaných krvelačných muslimů?

Entomologie je krásná věda. Ale snad by její adepti měli věnovat více času studiu logiky. Při záchraně lidstva před globální apokalypsou se to může docela hodit.

© 2019 Leo Pank Ševelpuna Google+